Για μια κουζίνα καθαρή
   Διάφορα

Για εσένα που ο πάγκος της κουζίνας είναι μακριά από τις εστίες,   για εσένα που δεν έχεις πάγκο κουζίνας...