Τι σημαίνει βιολογικό?

Ίσως μας φαίνεται δύσκολο να το πιστέψουμε, αλλά δν πάει πολύ από τότε που στην αγορά υπήρχαν μόνο βιολογικά τρόφιμα (χωρίς τότε να χρειάζεται να ονομάζονται έτσι, γιατί δν υπήρχε κ άλλη εναλλακτική). Ο όρος <<βιολογικός>> δημιουργήθηκε με το ξεκίνημα εντατικής βιομηχανοποίησης της γεωργίας , οπότε κ η χρήση γεωργικών φαρμάκων απογειώθηκε.

Το μόνο πρόβλημα με αυτή την επιστροφή στη βιολογική καλλιέργεια είναι η απουσία σταθερών δεδομένων. Σημαντικό παράγοντα της βιολογικής γεωργίας αποτελεί η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων, που στη χώρα μας γίνεται από 3 ιδιωτικούς οργανισμούς ελέγχου κ πιστοποίησης (ΒιοΕλλάς, ΔΗΩ, Φυσιολογική) υπό την εποπτεία του ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT κ του Υπουργείου Γεωργείας.

Το 1999 η Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη σήμανση κ την εμπορία των τροφίμων από βιολογική παραγωγή. Κ στην Ελλάδα κατά την πιστοποίηση εφαρμόζονται οι οδηγίες του IFOAM, κ επιβεβαιώνεται η ισοδυναμία του USDA.

Οι βασικοί κανόνες είναι ότι αποφεύγεται η χρήση αγροχημικών λιπασμάτων, τα βιολογικά τρόφιμα παράγονται χωρίς να χρησιμοποιούνται λιπάσματα με βάση το πετρέλαιο ή λυματα από λιπαντέλαια, βιομηχανική ακτινοβολία.Τα βιολογικά κρέατα, πουλερικά, αυγά κ γαλακτομικά προιόντα πρέπει να προέρχονται από ζώαπου ταϊζονται 100% από βιολογικές ζωοτροφές κ χωρίς καθόλου αντιβιοτικά ή ορμόνες για την ανάπτυξή τους. Προτού ένα προϊόν λάβει την ετικέτα του <<βιολογικού>> ελέγχεται η συμβατότητα του με τις προϋποθέσεις της πιστοποίησης.Με λίγα λόγια, ότι είναι υγιεινό κοστίζει κ είναι κ δυσεύρετο πλέον.

(1) Σχολιάστε
(1) Αξιολογήστε
νέο θέμα
ΥΠΟΒΟΛΗ
marettuccia
12.10.2012 | 08:00
Ό,τι είναι βιολογικό δεν είναι απαραίτητα υγιεινό. Μην αγιοποιούμε ο,τιδήποτε αυτοαποκαλείται βιολογικό, ή έστω παίρνει μία πιστοποίηση όπως την πάρει....